Επιλέξτε μια συσκευή
Επιλέξτε μια συσκευή και αναζητήστε
για προϊόντα που ταιριάζουν
×
customer devices Τις συσκευές μου
customer devices

Δεν υπάρχουν αποθηκευμένες συσκευές

Οι συσκευές που αναζητήσατε θα αποθηκευτούν αυτόματα - θα διευκολύνει τις μελλοντικές αναζητήσεις και θα λάβετε εξατομικευμένες προσφορές .

Μεταβείτε στην ενότητα "Οι συσκευές μου"
added device
Επιλεγμένη συσκευή:
customer devices
Επιλεγμένη συσκευή:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Εκπτωτικός κωδικός-Ενημερωτικό δελτίο»

στη σελίδα www.batteryempire.gr

§ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι λέξεις και οι φράσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό:

 1. Διοργανωτής – CSG Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα στην Κρακοβία, οδ. Kalwaryjska 33, 30-509 Κρακοβία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Κρατικού Δικαστικού Μητρώου, που τηρείται από το Πρωτοδικείο της Κρακοβίας «Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia» 11ο (XI) Οικονομικό Τμήμα του Κρατικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθμό KRS: 0000714229, ΑΦΜ: 6793163992, REGON: 369293269, BDO (Βάση Δεδομένων σχετικά με Προϊόντα): 000011314, μετοχικό κεφάλαιο: 350.000,00 PLN, καταβληθέν εις ολόκληρον. Διεύθυνση αλληλογραφίας: οδ. Kalwaryjska 33, 30-509 Κρακοβία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 2. Κατάστημα – ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί στη διεύθυνση www.batteryempire.gr

 3. Προϊόντα – ηλεκτρονικός εξοπλισμός και ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης, ειδικότερα υπό την επωνυμία Green Cell, που προσφέρονται προς πώληση στο Κατάστημα·

 4. Προωθητική Ενέργεια - διοργανώνεται από τον Διοργανωτή στο Κατάστημα, και έγκειται στην παροχή στον Συμμετέχοντα της Προωθητικής Ενέργειας ενός κωδικού έκπτωσης 10% επί της κανονικής ακαθάριστης Τιμής πώλησης των Προϊόντων που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα προσφορά του Καταστήματος κατά τη Διάρκεια Ισχύος της Προωθητικής Ενέργειας.

 5. Διάρκεια Ισχύος της Προωθητικής Ενέργειας - η περίοδος κατά την οποία ο Συμμετέχων της Προωθητικής Ενέργειας μπορεί να λάβει μέρος στην Προωθητική Ενέργεια·

 6. Πελάτης – φυσικό πρόσωπο που είναι καταναλωτής ο οποίος συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια· συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια μόλις εκπληρωθούν οι όροι της Προωθητικής Ενέργειας·

 7. Κανονισμός – ο παρών Κανονισμός καθορίζει τους κανόνες της Προωθητικής Ενέργειας, και ιδίως τους κανόνες λήψης της έκπτωσης από τον Πελάτη.

§ 2. ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει μέχρι να ακυρωθεί.

 2. Ο Συμμετέχων της Προωθητικής Ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιήσει την Έκπτωση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού εντός 1 έτους από τη λήψη αυτής.

 3. Η Προωθητική Ενέργεια απευθύνεται σε άτομα που έχουν εγγραφεί και έχουν δηλώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στην Υπηρεσία Ενημερωτικών Δελτίων του Διοργανωτή και, ως εκ τούτου, έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη εμπορικών πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα, τρέχουσες προσφορές και ειδικές εκδηλώσεις στην παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4. Όταν ο Πελάτης κάνει κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται από τον Διοργανωτή για να επιβεβαιώσει την εγγραφή του στο Ενημερωτικό Δελτίο, ο Διοργανωτής θα αποστείλει αυτόματα στον Πελάτη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον εκπτωτικό κωδικό.

 5. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια είναι οικειοθελής και δωρεάν.

 6. Η Προωθητική Ενέργεια αφορά μόνο αγορές που πραγματοποιούνται στο Κατάστημα κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής.

 7. Η Προωθητική Ενέργεια δεν περιλαμβάνει:

α) Προϊόντα με έκπτωση (δηλαδή Προϊόντα των οποίων η τιμή έχει μειωθεί από τον Διοργανωτή),

β) Προϊόντα των οποίων η τιμή καλύπτεται ήδη από κουπόνια, επιταγές, προσφορές, εκπτώσεις, μειώσεις ή άλλες συγκεκριμένες προσφορές τιμών ή προϊόντων,

γ) Προϊόντα που εξαιρούνται από την Προωθητική Ενέργεια τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 του Κανονισμού, και διατίθενται στον σύνδεσμο:

https://battehttps://batteryempire.gr/content/95-regelungen-der-newsletter-promotionryempire.gr/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion

 1. Για να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια, ο Πελάτης θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α) δήλωση ότι συμφωνεί να λαμβάνει εμπορικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του Ενημερωτικού Δελτίου, με ηλεκτρονικά μέσα,

β) δήλωση ότι διάβασε και αποδέχτηκε τον παρόντα Κανονισμό,

γ) αγορά Προϊόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προωθητικής Ενέργειας κατά τη Διάρκεια Ισχύος αυτής,

δ) πριν από την υποβολή της παραγγελίας – εισαγωγή του εκπτωτικού κωδικού που έλαβε ο Συμμετέχων της Προωθητικής Ενέργειας από τον Διοργανωτή στο Καλάθι και πάτημα του κουμπιού «Εφαρμογή».

 1. Η έκπτωση έγκειται στο γεγονός ότι η κανονική τιμή για το Προϊόν ή τα Προϊόντα που αγοράζονται από τον Συμμετέχοντα της Προωθητικής Ενέργειας στο Κατάστημα θα μειωθεί κατά το ύψος του εκπτωτικού κωδικού, δηλαδή κατά 10% της πλήρους, κανονικής τιμής του Προϊόντος ή των Προϊόντων. Ο εκπτωτικός κωδικός δεν μειώνει τα μεταφορικά έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται πλήρως ο Συμμετέχων της Προωθητικής Ενέργειας.

 2. Κατά τη Διάρκεια Ισχύος της Προωθητικής Ενέργειας, ο Συμμετέχων της Προωθητικής Ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εκπτωτικό κωδικό μόνο μία φορά.

 3. Ο εκπτωτικός κωδικός που χορηγήθηκε από τον Διοργανωτή στα πλαίσια της Προωθητικής Ενέργειας δεν μπορεί να καταβληθεί σε χρήματα ούτε να ανταλλαχθεί με άλλα μέσα πληρωμής και δεν μεταβιβάζεται.

§ 3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 1. Τα προϊόντα που αγοράζονται από τον Πελάτη στα πλαίσια της Προωθητικής Ενέργειας μπορούν να επιστραφούν και να αλλαχθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστήματος.

 2. Σε περίπτωση που ένας Συμμετέχων της Προωθητικής Ενέργειας επιστρέψει ένα Προϊόν που έχει αγοραστεί στα πλαίσια της Προωθητικής Ενέργειας, ο Διοργανωτής θα επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε πραγματικά για το Προϊόν (δηλ. τη τιμή μειωμένη κατά την Έκπτωση).

 3. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν παραβιάζουν ούτε περιορίζουν το δικαίωμα αξίωσης εγγύησης ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης της νομοθεσίας.

§ 4. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

 1. Ο Συμμετέχων της Προωθητικής Ενέργειας δύναται να υποβάλλει τυχόν καταγγελία σχετικά με την εξέλιξη της Προωθητικής Ενέργειας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς των Προϊόντων ή προσπάθειας αγοράς του Προϊόντος.

 2. Η καταγγελία πρέπει να αποσταλεί εγγράφως στον Διοργανωτή, κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Διοργανωτή ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στην §1 του Κανονισμού, με τη σημείωση «Εκπτωτικός κωδικός – Ενημερωτικό δελτίο».

 3. Η καταγγελία πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση του Πελάτη και την περιγραφή των περιστάσεων που οδήγησαν στην υποβολή καταγγελίας.

 4. Ο Διοργανωτής εξετάζει την καταγγελία εντός 14 ημερών από την επίδοσή της. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της εξέτασης της καταγγελίας με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύεται από τον Πελάτη στην καταγγελία.

§ 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η CSG S.A. (η Εταιρεία) με έδρα στην Κρακοβία (30-509), οδ. Kalwaryjska 33.

 2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

 3. Με τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια, ο Πελάτης συμφωνεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον ίδιο σε σχέση με τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια από τον Διοργανωτή. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική, ωστόσο η απουσία τους καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια.

 4. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία:

α) για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην Προωθητική Ενέργεια, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής των αξιώσεων των Πελατών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, και εάν ο Πελάτης έχει δώσει πρόσθετη προαιρετική συγκατάθεση για σκοπούς μάρκετινγκ έως ότου ανακληθεί η εν λόγω συγκατάθεση - σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1 γράμμα a του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αριθ. 2016/679 (Κανονισμός 2016/679),

β) για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεων που βαρύνουν την Εταιρεία βάσει του γενικά εφαρμοστέου δικαίου - η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 εδ. 1 γράμμα c του Κανονισμού 2016/679,

γ) για σκοπούς αναλύσεων και στατιστικής - η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας (άρθρο 6 εδ. 1 γράμμα f του Κανονισμού 2016/679). Το έννομο συμφέρον της εταιρείας είναι η διενέργεια αναλύσεων των αποτελεσμάτων της επιχείρησης,

δ) για την υλοποίηση του έννομου συμφέροντος της Εταιρείας που έγκειται σε πιθανό προσδιορισμό ή αξίωση απαιτήσεων ή σε υπεράσπιση έναντι απαιτήσεων - η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 εδ. 1 γράμμα f του Κανονισμού 2016/679.

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν:

α) σε παρόχους συστημάτων πληροφορικής και υπηρεσιών ΤΠ,

β) σε οντότητες που παρέχουν στην Εταιρεία τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των συμβάσεων με τους πελάτες, όπως διαχείριση παραπόνων, λογιστικές υπηρεσίες, τιμολόγηση και διακανονισμός συμβάσεων, έρευνα ποιότητας της εξυπηρέτησης, αξίωση απαιτήσεων, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ανάλυσης και μάρκετινγκ,

γ) σε παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών,

δ) σε τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών για την εκτέλεση πληρωμών·

ε) σε κρατικά όργανα που είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν τα δεδομένα σας σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία κατά τη Διάρκεια Ισχύος της Προωθητικής Ενέργειας. Η περίοδος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να παραταθεί για το εκάστοτε διάστημα παραγραφής των αξιώσεων, εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης ή υπεράσπισης έναντι τέτοιων αξιώσεων από την Εταιρεία. Μετά την περίοδο αυτή, τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών διατάξεων. Εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την αποστολή περιεχομένου μάρκετινγκ σε εσάς, η επεξεργασία τους θα συνεχίζεται μέχρι να δηλώσετε την αντίρρησή σας σε αυτήν την επεξεργασία.

 2. Κάθε ρητή συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση αυτής. Για λόγους αποδείξεων η Εταιρεία θα ζητήσει την ανάκληση των συμφωνιών εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.

 3. Έχετε το δικαίωμα: να προσπελάσετε το περιεχόμενο των δεδομένων σας και να ζητήσετε διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων και το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων.

 4. Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στον Πρόεδρο της Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (οδ. Stawki 2, Βαρσοβία) όταν κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679.

 5. Έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε την αντίθεσή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την αποστολή περιεχομένου μάρκετινγκ σε εσάς. Επιπλέον, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που ορίζονται στα σημεία 3c, 3d, διατηρείτε το δικαίωμα να εκφράσετε αντίρρηση λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής σας. Για λόγους αποδείξεων η Εταιρεία θα ζητήσει την άσκηση της ένστασης εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.

§ 6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας βασίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.

 2. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης του Κανονισμού της Προωθητικής Ενέργειας σε περίπτωση σημαντικού λόγου με την εξής έννοια:

α) Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου που διέπουν τους όρους, τους κανόνες και την οργάνωση της εκτέλεσης της Προωθητικής Ενέργειας, οι οποίες επηρεάζουν τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοργανωτή και των Συμμετεχόντων της Προωθητικής Ενέργειας,

β) Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η Προωθητική Ενέργεια για τεχνικούς λόγους ή λόγω της εισαγωγής νέων, τροποποίησης ή απόσυρσης από τον Διοργανωτή των προηγούμενων λειτουργιών της υπηρεσίας Ενημερωτικών Δελτίων.

 1. Σε περίπτωση αλλαγής του Κανονισμού της Προωθητικής Ενέργειας, ο Διοργανωτής θα ενημερώσει τους Πελάτες σας σχετικά με την αλλαγή, δημοσιεύοντας το κείμενο του ενιαίου Κανονισμού της Προωθητικής Ενέργειας στο Κατάστημα.

 2. Ο τροποποιημένος Κανονισμός αρχίζει να ισχύει μετά από δεκατέσσερις ημέρες από τη διάθεση του ενιαίου κειμένου του Κανονισμού. Σχετικά με τις Εκπτώσεις που ίσχυαν κατά τη στιγμή της τροποποίησης του Κανονισμού, εφαρμόζεται ο Κανονισμός στην προηγούμενη εκδοχή του.

 3. Εκτός από την περίπτωση που ο Συμμετέχων της Προωθητικής Ενέργειας ή ο Πελάτης εφαρμόσει το δικαίωμά του ως καταναλωτής να ασκήσει αγωγή ή να βασιστεί στη νομοθεσία της χώρας κατοικίας του, ο παρών Κανονισμός διέπεται από την πολωνική νομοθεσία, και ο Συμμετέχων της Προωθητικής Ενέργειας ή ο Πελάτης συμφωνεί να υπαχθεί στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των πολωνικών δικαστηρίων για την επίλυση των διαφορών.

 4. Ο Πελάτης ή ο Συμμετέχων της Προωθητικής Ενέργειας έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τη διαφορά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της ΕΕ στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 5. Ο Κανονισμός είναι διαθέσιμος στο Κατάστημα στον σύνδεσμο  https://batteryempire.gr/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion   καθώς και στην έδρα του Διοργανωτή.

 6. Ο Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 15.08.2022.

Παράρτημα 1

Προϊόντα που αποκλείονται από την προσφορά:

SK-100008-11

SK-100131-02

SUGENT-NT0S

SUGX-A01

CCALL-BX02

CATKLF-C09

30127

CCMLC20A-01

40759

30767

20103

SK-100162-02

CP.MA.00000229.01

CAHUB-BC0G

70609

10129

1ECO1000-02

CP.MA.00000326.01

60450

10144

1ECO1000-04

R1280DB black

R1700BT brown

R1700BT black

S360DB brown

W800BT Plus black

X3 black

CCGAN2L B01

TZCCSUP B02

70867

PPDML-K01

CCXJ-B01

CCXJ-B02

40289

W600BT grey

TWS1 Pro dark grey

R1280DBs brown

JA301

40393

R1855DB matte black

CATSK-C01

60384

CCXJ-E02

CCXJ-E01

1ECO2000

1ECO3600

CP.MA.00000423.01

50581

50122

50942

60408

90120

1ECO1600

10335

50051005

PPDGL-01

CCXJ010201

50062001

B408

B446

B405

CP.FP.00000072.01

5003501008

PPBD050101

PPLG000101

ZMR600-B-EU

90573

90549

90747

ZMR610-B EU

ZMR620-B-EU

J401

40914

10216

AK61

AK50

AK75

CHARGC08

ESGC01

EV07

EV08

EV09

EV10

EV11

EV12

EV13

EV14

EV15

EV15RFID

EV16

EV17

EV18

EV19

EV20

EV21

EVGC01

EVSTND01

INV01UK

INV02UK

INV03UK

INV04UK

INV05UK

INV06UK

INV08UK

INV09UK

INV10UK

INV11UK

INV12UK

INV14UK

INV16UK

INV17UK

INV18UK

INV20UK

INV23UK

INV26UK

INV28UK

INV29UK

INV30UK

KB02ES

KB04FR

KB06IT

KB08DE

KB08ES

KB09ES

KB138DE

KB138ES

KB21ES

KB227FR

KB228DE

KB26ES

KB298DE

KB29DE

KB312DE

KB31DE

KB51ES

KB64FR

KB70ES

KB82ES

UPS01LCDUK

UPS03UK

UPS05UK

UPS01LCD

UPS02

UPS03

UPS04

UPS05

UPS06

UPS07

UPS08

UPS09

UPS10

UPS13

UPS14

UPS15

UPS17

PBGC04

CB05+ADCB23

CB06+ADCB03

CB08+ADCB39

CB11+ADCB14

CB13+ADCB43

CB20+ADCB24

CB22+ADCB18

CB23+ADCB29

CB23+ADCB36

CB24+ADCB19

CB29+ADCB10

CB30+ADCB10

CB31+ADCB06

CB32+ADCB16

CB33+ADCB08

CB33+ADCB32

CB34+ADCB42

CB36+ADCB22

CB37+ADCB07

CB38+ADCB07

CB39+ADCB40

CB42+ADCB34

CB42+ADCB37

CB44+ADCB04

CB44+ADCB31

CB45+ADCB01

CB46+ADCB15

CB48+ADCB13

CB49+ADCB30

CB52+ADCB05

CB53+ADCB17

CB54+ADCB09

CB55+ADCB12

CB55+ADCB33

CB56+ADCB11

CB59+ADCB28

CB61+ADCB38

CB64+ADCB27

CB65+ADCB25

CB67+ADCB02

CB71+ADCB35

CB72+ADCB26

CB74+ADCB20

PT128

PT209

PT219

PT172

PT38

PT205

PT129

PT69

PT166

PT173

PT165

PT249

PT131

PT241

PT174

PT152

PT102

PT128

PT168

PT171

PT151

PT178

CHARGPT11

PT222

CHARGPT07

CHARGPT10

PT203

PT103

PT213

PT272

PT278

PT194

PT37

PT16

PT244

PT42

CHARGPT20

PT08

INVSOL01

INVSOL02

INVSOL03

INVSOL04

EBIKE01STD

EBIKE02STD

EBIKE03STD

EBIKE04STD

EBIKE05STD

EBIKE06STD

EBIKE07STD

EBIKE08STD

EBIKE09STD

EBIKE12STD

EBIKE13STD

EBIKE15STD

EBIKE17STD

EBIKE19STD

EBIKE20STD

EBIKE21STD

EBIKE22STD

EBIKE23STD

EBIKE24STD

EBIKE25STD

EBIKE26STD

EBIKE27STD

EBIKE28STD

EBIKE29STD

EBIKE31STD

EBIKE33

EBIKE35U

EBIKE36STD

EBIKE37U

EBIKE38U

EBIKE39U

EBIKE40

EBIKE42

EBIKE43

EBIKE44

EBIKE45STD

EBIKE46STD

EBIKE47STD

EBIKE47U

EBIKE48STD

EBIKE49STD

EBIKE49U

EBIKE50STD

EBIKE51STD

EBIKE52STD

EBIKE53STD

EBIKE54STD

EBIKE57STD

EBIKE58U

EBIKE61STD

EBIKE62STD

EBIKE63STD

EBIKE66STD

EBIKE67STD

EBIKE68STD

EBIKE69STD

EBIKE70STD

EBIKE71STD

EBIKE72STD

EBIKE73STD

EBIKE74STD

EBIKE76STD

EBIKE77STD

EBIKE78STD

EBIKEGCF01

EBIKEGCF02

EBIKEGCF03

EVKABGC01

EVKABGC02

CAV07

CAV08

CAV09

CAV10

CAV11

CAV13

CAV03

CAV14

CAV12